Welkom bij TMCO.be

The Management COmpany is een adviesverlenend bedrijf dat andere bedrijven wil helpen met allerlei management-problemen, die binnen de eigen bedrijfsomgeving en/of met eigen medewerkers moeilijk op te lossen zijn, 0f waarvoor de kennis en ervaring op een bepaald moment niet aanwezig zijn.

Vanuit de basisactiviteit interim management, voomamelijk binnen het domein ICT & Change, kunnen andere diensten geboden worden zoals program management, service management, audit diensten, en zo meer.